Udvalgte citater fra Bernsteins tale til Finansrådet

Dette indlæg er mere end 500 dage gammelt. Markedsforhold, priser, regler mv. kan have ændret sig, siden jeg skrev indlægget.

Tillad mig at citere fra tale til Finansrådets årsmøde afholdt af afgående Nationalbankdirektør, Nils Bernstein:

Den forudgående internationale højkonjunktur med rigelig likviditet og lave renter fik her i landet lov til at udvikle sig til en usædvanlig overophedning af økonomien, som allerede var under opbremsning da stødet ramte os.
Skattestop, skattelettelser, offentlig udgiftsvækst og nye finansieringsformer for boliglån var de hjemlige årsager til overophedning. Bankernes udlånsvækst, ejendomsmarkedets himmelflugt og en uholdbar lav arbejdsløshed var en manifestation af overophedningen. Årsag og virkning gik begge veje.

Der er travlt ved håndvasken, men med rette – hvem husker ikke Foghs nytårstale primo 2008 og hans bemærkning om, at det værste der kunne ske i 2008 var, at det ville komme til at gå for godt…

Faktum er, at regeringen i efteråret 2006 ikke reagerede på en klar opfordring til at stramme finanspolitikken med 8 mia. kr. men tværtimod lempede i 2007. Og oppositionen ville bruge endnu flere penge.

Kassemesteren har flere gange siddet og svedt over danske og europæiske lovtekster. Det varmer mit hjerte (og min selvrespekt) at selv kyndige personer, finder det uigennemskueligt. Og det er i den grad godt at Nils Bernstein forsøger at råbe politikerne op! Måske er det blot ikke til Finansrådet han bør sige følgende:

Professor, dr.jur. Linda Nielsen, som arbejder med bankret og investeringer, havde for nylig i Politiken et bemærkelsesværdigt indlæg, som alle, der beskæftiger sig med disse forhold, bør læse. Hovedpointen er det overvældende antal regler, som har til formål at regulere den finansielle sektors virksomhed, hvor mere er på vej, og hvor indholdet ofte er så udførligt og indviklet at læse, at det med professorens egne ord selv for en person med doktorgrad i jura er meget vanskeligt at forstå. Der er tale om en myriade af forskellige regler med hver deres struktur, undtagelser og en detaljeringsgrad, som er helt overvældende.

Og sidst denne påmindelse om, at det virkelig ikke går så skidt, som alle går rundt og siger til hinanden:

Ser vi bort fra perioder med uholdbar overophedning og tilpasningen herefter, har arbejdsløsheden ikke været lavere de sidste 40 år.

Hele talen som PDF

Jeg har altid været lidt i tvivl med Nils Bernstein og måske skyldes det dårlig hukommelse, men jeg må ærligt indrømme, at der er tale om en ærværdig afslutning på karrieren med nogle retfærdige opsange til politikerne.

Skriv et svar