Forøget egenkapital i banken – en ulempe for banken og dens kunder? – Nyt dansk working paper siger nej

Sidst i marts skrev jeg om, hvor meget dyrere det vil blive at være låntager i en bank, der bliver udråbt til systemisk vigtig. Jeg fandt, at omkostningen var begrænset, da afkastkravet til egenkapitalen nødvendigvis måtte falde, når der blev mere af den, og banken dermed blev mindre gearet og mindre risikabel. Nu har lektor Johannes Raaballe ved Insitut for Økonomi på Århus Universitet nået en lignende konklusion i et noget grundigere teoretisk og empirisk studie:

En to- til tre dobling af de svagest kapitaliserede danske bankers egenkapital vil utvivlsomt skabe finansiel stabilitet. Overraskende er omkostningerne herved særdeles små for bankens kunder, bankerne selv og samfundet. Bankernes gennemsnitlige udlånsrenter vil højest vokse med 0,2 procentpoint.

Det er meget interessant, og Johannes Raaballe formår også at komme med denne fuldt berettigede stikpille til de mellemstore danske banker:

Ud over vanetænkning er den største anstødssten mod ovennævnte forslag formentlig, at bankledelser ved, at en væsentlig egenkapitaludvidelse giver aktionærerne mere indflydelse og mulighed for at smide en eventuel inkompetent bankledelse på porten som betingelse for mere egenkapital.

En yderst relevant pointe jeg overså i min mini-analyse:

En eventuel stigning i bankernes fundingomkostninger kan formentlig tilskrives statens implicitte garantier (”too big to fail”) over for bankens kreditorer. Disse garantier er mindre værd, desto højere egenkapitalen er. Og derved bliver det nuværende statssubsidie mindre.

Hele working paperet inklusiv et meget læsværdigt litteraturreview kan læses på Århus Universitets hjemmeside:
Forøget egenkapital i banken – en ulempe for banken og dens kunder? (pdf)
Johannes Raaballe, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
(En version af paperet kan også læses i Finans/Invest nr. 1/2013 mod at betale den nette sum af kr. 260!)

Nyhedsbrev

Gå ikke af glip af nye indlæg her på bloggen - tilmeld dig nyhedsbrevet.
Højst 1-2 emails per uge.
Email

2 kommentarer til “Forøget egenkapital i banken – en ulempe for banken og dens kunder? – Nyt dansk working paper siger nej”

Skriv et svar