Nykredit har egenkapital nok til 26% vækst i risikovægtede aktiver

Dette indlæg er mere end 500 dage gammelt. Markedsforhold, priser, regler mv. kan have ændret sig, siden jeg skrev indlægget.

Nykredit har meldt ud, at de mangler 23 mia. kr. i egenkapital (se bl.a. Nykredits årsrapport 2012). Det svarer til, at de forventer en vækst i risikovægtede aktiver på 9,9% pr. år, i alt 76%, frem til 2019.

Den påståede manglende egenkapital skal komme fra kunderne, da Nykredit som fondsejet og ikke børsnoteret aktieselskab ikke uden videre kan hente egenkapital i markedet. Senest er låntagerne i Totalkredit blevet stillet bidragsstigninger i udsigt.

Ser vi bort fra Nykredits øvrige aktiviteter ud over udlånsvirksomhed så har Nykredit egenkapital nok til at klare en vækst i udlån/risikovægtede aktiver på 3,9% pr. år, i alt 26%. Det er en markant vækst, hvis det alene skulle hentes i form af øget udlån. Banker og realkreditinstitutter kan knapt holde udlånsmassen i Danmark konstant for tiden, og en årlig vækst på 3,9% må mange bankdirektørers drømmescenarie.

Nykredit forventer risikovægtede aktiver stiger pga. ændret opgørelsesmetode – ikke vækst
Det er dog ikke hele sandheden. Nykredit skriver selv i deres kvartalsrapport for Q1 2013, at de forventer, at risikovægtede aktiver vil stige med 27% (4% p.a.) grundet ændring i reglerne for opgørelsen af aktiverne. Det er markant. De skriver ikke hvilken ændring, der giver anledning til denne store stigning, hvilket undrer mig. Min viden om CRD4/CRR og Basel 3 rækker ikke til at forklare denne ændring. Måske er der nogle ændringer i behandlingen af små og mellemstore virksomheder, men kan det virkelig forklare en stigning på 27%?

News Øresund – Jenny Andersson.
Nykredit, København – 2011-05-05. Foto: News Øresund – Jenny Andersson. © News Øresund.

I min overskrift ignorerer jeg i øvrigt let og elegant den del af det kraftigt stigende kapitalkrav, som kan opfyldes med tier 2-kapital, da den er billigere og nemmere at fremskaffe end egenkapital (men stadig svær samlet set), særligt for de to fondsejede realkreditinstitutter Nykredit og BRFkredit. Vækstmulighederne skal i øvrigt reduceres en smule, da alle institutterne formentlig vil foretrække at holde en god portion ekstra egenkapital som buffer, så der er langt ned til grænsen, hvor Finanstilsynet begynder at blande sig.

Fra Nykredits kvartalsrapport for 1. kvartal 2013:

The new requirements will gradually be implemented up until 2019. We estimate that the total future regulatory requirement will be in the region of 18% of risk-weighted assets compared with a capital adequacy requirement of 9.5% today. Of this figure, 14.5% must consist of equity or corresponding capital. Further, it is expected that riskweighted assets will increase substantially due to changes in calculation rules. For the entire Group, risk-weighted assets are likely to be in the region of DKK 415bn. [compare to today’s RWA of DKK 327bn, an increase of 27% or 4% per year]

The new rules will double the statutory minimum requirement for Nykredit’s capital base. At an unchanged business volume, the total capital need, inclusive of an equity buffer of 1% of risk-weighted
assets, is expected to be some DKK 85bn, of which DKK 70bn in equity. To this should be added some DKK 15bn, which may be made up of other subordinated capital.

A 2% pa upturn in the business volume will expand the capital need to a level of some DKK 92bn, of which DKK 76bn of equity, in 2019

Beregningen er direkte bygget oven på tal fra og tabel fra analysen Realkreditsektoren anbefales udnævnt som SIFI fra Danske Markets, hvor de har samlet regnskabstallene fra Nykredit, BRFkredit og DLRkredit, og i øvrigt konstaterer, at den øgede egenkapital som følge af SIFI-stemplet ikke bør påvirke kursen på realkreditobligationerne, da de i forvejen er meget sikre investeringer.

Se beregningen her:

Vækst i risikovægtede aktiver
3,90%vækst p.a.
26%vækst samlet
Kapitalkrav ult. 2012Kapitalkrav 1. januar 2019
NykreditBRFDLRNykreditBRFDLR
Totale aktiver1.433.405229.219144.887
Risikovægtede aktiver326.77561.045107.798411.09576.797135.614
Gns. risikovægt22,8%26,6%74,4%
Kernekapital57.55610.0488.96957.55610.0488.969
Anden Tier 1 kapital10.69005.254
Tier 2 kapital000
Basiskapital62.4009.29714.22162.4009.29714.221
Minimum solvenskrav 2012 (8% af RVA)26.1424.8848.62432.8886.14410.849
Solvensprocent19,1%15,2%13,2%15,2%12,1%10,5%
Kapitalkrav
SIFI – kernekapital (2% NYK, 1% DLR og BRF)6.5366101.0788.2227681.356
Kernekapital (4.5% + 2.5%)22.8744.2737.54628.7775.3769.493
Samlet kernekapitalkrav45.7497.93614.01457.5539.98417.630
Behov i forhold til aktuel kernekapital-11.808-2.1125.045-3-648.661
Krisehåndteringsbuffer (5%)16.3393.0525.39020.5553.8406.781
Samlet kapitalkrav (Tier 1 og Tier 2)62.08710.98819.40478.10813.82324.410
Behov i forhold til aktuel basiskapital-3131.6915.18315.7084.52610.189
Kilde: Danske Bank Markets, Nykredit, BRF og DLR
Note: *) DLR Kredit anvender en standardmetode til opgørelse af risikovægtede poster med dertil hørende høj gennemsnitlig risikovægt.

Skriv et svar