En boble er som en influenzaepidemi

Dette indlæg er mere end 500 dage gammelt. Markedsforhold, priser, regler mv. kan have ændret sig, siden jeg skrev indlægget.

I artiklen Bubbles Forever beskriver bobleanalytikeren over dem alle Robert Shiller en finansiel boble som en epidemi, fordi man aldrig helt ved, hvornår den ene boble slutter og den næste begynder:

It would seem more accurate to refer to these episodes [speculative financial bubbles] as speculative epidemics. We know from influenza that a new epidemic can suddenly appear just as an older one is fading, if a new form of the virus appears, or if some environmental factor increases the contagion rate. Similarly, a new speculative bubble can appear anywhere if a new story about the economy appears, and if it has enough narrative strength to spark a new contagion of investor thinking.

Og han opsummerer således:

Speculative bubbles do not end like a short story, novel, or play. There is no final denouement that brings all the strands of a narrative into an impressive final conclusion. In the real world, we never know when the story is over.

De danske bobler

Er den danske boligboble ovre? Er der en ny i boble i København (se fx Børsen)? Eller er det den samme boble, der bliver holdt i live på grund af det lave renteniveau?

Som jeg har skrevet før, kan man først se prisbobler, når de er sprunget. Bobler er et historisk fænomen. Man skal kunne spå om fremtiden for at vide om det københavnske boligmarked befinder sig i en uholdbar boble lige nu. Vi kan anlægge forskellige teoretiske modeller for ligevægtspriser, antagelser om ændrede demografiske forhold osv. Men selv hvis man finder, at teorien ikke kan forklare prisniveauet, kan det “for høje” prisniveau fortsætte mange år frem. Derfor er det nok bedre, at boligkøbere justerer deres budgetter efter den evigt eksisterende risiko for prisfald. Det er ligeså uklogt at ignorere risikoen for prisfald i sit boligkøbsbudget i dag som på pristoppen i 2006 eller på bunden/plateauet i 2009.

Shillers oprindelige definition af en spekulativ boble

Robert Shillers oprindelige definition af en boble fra hans bog Irrational Exuberance:

A “speculative bubble is a situation in which news of price increases spurs investor enthusiasm, which spreads by psychological contagion from person to person, in the process amplifying stories that might justify the price increase.” This attracts “a larger and larger class of investors, who, despite doubts about the real value of the investment, are drawn to it partly through envy of others’ successes and partly through a gambler’s excitement.”

Links

Bubbles Forever
Robert J. Shiller
Project Syndicate
July 17, 2013

Skriv et svar