gennemsnitlig_stdafv_for_portefoelje_af_aktier

Diversifikationsfordelen indhentes hurtigt, når der tilføjes aktier til porteføljen. Fra omkring 15-20 aktier begynder den marginale fordel ved at tilføje en aktie yderligere dog at være minimal. Her er diversifikation vist som porteføljens volatilitet ved givent antal aktier. Kilde: Penge- og Pensionspanelets anbefaling om aktieinvesteringer.

Diversifikationsfordelen indhentes hurtigt, når der tilføjes aktier til porteføljen. Fra omkring 15-20 aktier begynder den marginale fordel ved at tilføje en aktie yderligere dog at være minimal. Her er diversifikation vist som porteføljens volatilitet ved givent antal aktier. Kilde: Penge- og Pensionspanelets anbefaling om aktieinvesteringer.

Skriv et svar