Ingen sammenhæng mellem LTV og tab i realkredit

Da jeg beskrev realkredittens tilsynsdiamants for renterisiko og pejlemærkets fokus på lån med høj LTV, nævnte jeg, at Nykredit for et par år siden konstaterede, at der var så godt som ingen sammenhæng mellem konstaterede tab, og hvor højt belånt ejendommen var et år inden lånet blev konstateret misligeholdt. Her er grafen:

Sammenhæng mellem LTV og realiserede tab. Grafen er fra præsentation af Henrik Hjortshøj-Nielsen, Nykredit, i 2012.
Sammenhæng mellem LTV og realiserede tab. Grafen er fra præsentation af Henrik Hjortshøj-Nielsen, Nykredit, i 2012.

Jeg faldt over grafen, da Alexander Larsen skrev og spurgte, om jeg havde den liggende – og det havde jeg. Og den er stadig lige interessant. Der kan være mange årsager til, at plottet er så flot spredt ud over det hele. Måske bliver modelværdien beregnet skævt på ejendomme, der efterfølgende fører til tab, da de måske bliver dårligere vedligeholdt end gennemsnittet. Det kan også være, at tabsprocenten varierer, fordi omkostningerne til advokat og tvangsauktion nok er nogenlunde konstante uafhængigt af ejendommens værdi. Måske er der noget helt tredje på spil. Den analyse kunne være rigtig interessant at grave mere i.

Grafen er fra en præsentation af vicedirektør og head of treasury Henrik Hjortshøj-Nielsen, Nykredit, på en realkreditkonference tilbage i 2012.

Nyhedsbrev

Gå ikke af glip af nye indlæg her på bloggen - tilmeld dig nyhedsbrevet.
Højst 1-2 emails per uge.
Email

Skriv et svar