Lange årsrapporter giver højere kursvolatilitet

Dette indlæg er mere end 500 dage gammelt. Markedsforhold, priser, regler mv. kan have ændret sig, siden jeg skrev indlægget.

To amerikanske professorer har undersøgt sammenhængen mellem længden på virksomheders årsrapporter og udviklingen i virksomhedernes aktiekurser omkring rapporternes offentliggørelse, og kommer frem til disse nedslående konklusioner:

  1. Jo længere årsrapport, des større kursvolatilitet.
  2. Jo længere årsrapport, des større spredning i analytikernes indtjeningsestimater

Datagrundlaget er årsrapporter (10-K) fra 1.100 selskaber fra det amerikanske S&P1500-indeks, og udvikling i længde og kurs er forsøgt korrigeret for hhv. udvikling i regulatoriske krav såvel som industritrends.

Gennemsnitslængden på en årsrapport for 2012 var 152 sider og tekstmaterialets omfang er steget fra i år 2000 at fylde ca. 92 KB til i 2012 at fylde 484 KB – altså mere end 400% længere årsrapporter på 12 år.

Det er en ringe trøst, når man læser sig igennem utallige bemærkningner og fodnoter i en årsrapport, at alle andre læsere er i samme båd og også kæmper med bøvlet. Og der er næppe tegn på, at rapporterne bliver kortere – det er trods alt sjældent at regulering bliver rullet tilbage.

Læs mere

Stop Throwing the Book at Investor
(paywalled, men gratis via en Google-søgning)
Wall Street Journal

Og hvis du hellere vil læse om teknikken bag læsbarhedsmålet, så kast dig over den seneste version af deres paper, jeg kunne finde. Fokus er mest på læsbarhed og test heraf, som godt kan blive en smule tungt:
Measuring Readability in Financial Disclosures (pdf)
Tim Loughran and Bill McDonald
University of Notre Dame
July 16, 2013
Journal of Finance, Forthcoming

apple-10-k-filing

Auktionshuset Sotheby’s som bobleindikator

Dette indlæg er mere end 500 dage gammelt. Markedsforhold, priser, regler mv. kan have ændret sig, siden jeg skrev indlægget.

Korrelation eller kausalitet:

  • Aktiekursen på auktionshuset Sotheby’s er på det højeste siden 1987.
  • Aktiekursen har tidligere toppet omkring aktieboblerne i forbindelse med LBO-bølgen, dotcom og subprime
  • Er det en ny boble?

Tja, måske. Hvor god er man så til at time markedet, hvis man bruger Sotheby-indikatoren konsistent? Ikke særlig god, hvis man skal tro Cam Hui fra Humble Student of the Markets:

In the chart, the dates of the BID/SPX ratio peaks are shown in red while the dates of the subsequent SPX peaks are shown in black. Peaks in the de-trended BID/SPX ratio led the actual market peak by between 0 months (1990) to 11 months (2000).

My modified Sotheby’s Indicator peaked out in October 2013, though the highs it reached was not as high as levels seen in previous significant market peaks. However, the chart shows that this indicator is not very useful as a tactical timing model as the lags between the peaks in the Sotheby’s Indicator are uncertain. Nevertheless, it does provide a warning of the investment environment.

Læs mere:

The Chanos Sotheby’s Indicator flashes a warning
Cam Hui
Humble Student of the Markets

De 2 største fejl investorer begår

Dette indlæg er mere end 500 dage gammelt. Markedsforhold, priser, regler mv. kan have ændret sig, siden jeg skrev indlægget.

Almindelige retailinvestorer kan forbedre deres aktieafkast ved at øge diversifikationen i deres porteføljer og ved at stoppe med at købe lotto-aktier. Det er konklusionen i en tysk analyse af faktiske handler og porteføljer hos en billig europæisk onlinebørsmægler over perioden januar 1999 til december 2011 (Næppe Nordnet eller Saxobank, men den boldgade).

Lotto-aktier er aktier, der ligner lottokuponer. I analysen er de fundet ved at lede efter aktier med en lav kurs, og hvor aktiens historiske afkast har udvist en høj volatilitet relativt til markedet (idiosynkratisk volatilitet) og en høj skævhed i fordelingen af afkast sammenlignet med markedet (idiosynkratisk skewness). Det ville mange nok mene er aktier som Vestas eller Tesla Motors.

Hvis investorerne havde haft en bedre diversifikation, kunne den den gennemsnitlige investor have forbedret sit afkast med 4%. Havde den gennemsnitlige investor ovenikøbet formået at holde sig fra lotto-aktierne, kunne afkastet være forbedret med yderligere 3%.

Analysen overrasker ikke, men den giver en god anledning til at genoverveje sin porteføljesammensætning.

Læs mere

Which Investment Behaviors Really Matter for Individual Investors?
Joachim Weber, Steffen Meyer, Benjamin Loos and Andreas Hackethal
Goethe University, Frankfurt am Main