Amerikanske renter kan hurtigt overraske opad

Som obligationsinvestor må man sove med nerverne uden på tøjet for tiden. De lange renter har i noget tid ligget på de laveste niveauer længe og er nu så småt begyndt at tikke opad. En 30-årig fast rente på 3% for en dansk realkreditobligation, mens man stirrer på en inflation, der over tid politisk planlægges lagt omkring 2%, må være hård kost. Der er mange markedsdeltagere, der har sagt det før, og nu siger jeg det også: Kan renterne gøre andet end at stige herfra ? Nok ikke, men spørgsmålet er, hvornår det sker og ikke om det sker.

Arvid Stentoft Jakobsen fra Maj Invest mener, at det amerikanske renteniveau inden for de næste 12 mdr. hurtigt kan overraske i opadgående retning. Først viser han denne graf over forskellen på den faktiske 10-årige rente og den modellerede 10-årige rente (lad os for en stund se bort fra modelantagelserne).

Amerikansk 10-årig statsrente (sort) og Maj Invests modellerede fair value (gul). Den 10-årige rente afspejler markedets forventninger til udviklingen i den pengepolitiske styringsrente – Fed Funds Rate – over de kommende 10 år. Kilde: Maj Invest nyhedsbrev 4. juni 2013.

Som grafen viser, burde den 10-årige amerikanske rente ligge omkring 3%, men den ligger kun lidt over 2%. Arvid mener, at renten er lav, fordi investorerne forventer en lang periode med amerikansk lavvækst, altså et Japan-scenarie. Men væksten i USA er så småt på vej op og arbejdsløsheden på vej ned.

Efter Maj Invests vurdering er forsommeren 2014 det bedste bud på, hvornår arbejdsløsheden rammer 6½ pct. Hvis det er korrekt, bør der over de næste højst 12 måneder ske et markant stemningsskifte, fra at det ligner Japan, til at USA er ved at lægge finanskrisen bag sig, og at Fed skal til at påbegynde en normalisering af pengepolitikken. Det vil isoleret set bringe 10-års renten tilbage på 3 pct. med udsigt til yderligere stigninger i takt med at pengepolitikken også faktisk følger normaliseringssporet.

Dermed er der også udsigt til, at Fed på et tidspunkt bliver nødt til at påbegynde en normalisering af pengepolitikken. Spørgsmålet er hvornår investorerne begynder at tro på, at dette er nært forestående. Denne tro kan komme længe før konsensus p.t. forventer det, og så kan Fed få mere end svært ved at holde obligationsrenterne nede.

Det kan hurtigt gå opad med renterne. Fokus bør herefter være på, hvad aktiemarkederne følger med op pga. væksten eller falder drastisk ved udsigterne til mindre quantitative easing og højere diskonteringsrente…

Fed har styr på renterne!(?)
Af Arvid Stentoft Jakobsen
cheføkonom i Maj Invest
Nyhedsbrev om økonomi og investering
81. udgave – 4. juni 2013

Når alle køber indeks-ETF’erne, hvem sikrer så at aktierne er prissat korrekt

Fra et interessant indlæg på notoriske Dealbreaker, Don’t Do It, CalPERS!, om hvad vi stiller op, når der ikke er flere tilbage til at sikre, at enkeltaktier er prissat korrekt, fordi alle bare køber markedsporteføljen:

Financial markets exist to allocate capital to its most productive uses.

One use of capital that may not be all that productive is allocating capital, so it’s understandable that rich sophisticated capital-allocators like CalPERS would allocate less capital to the business of allocating capital. Why spend so much money on external active manager fees when they turn out not to be that good at active management? Just index, right?

But then, of course, if you’re not allocating capital to its most productive uses, who is?
I mean, I’m not, obviously. And lots of retail investors aren’t either: the popularity of index funds is based on the very sensible assumptions that (1) not many people can reliably beat the market and (2) those who can tend to sell their services to fancy institutions like CalPERS, not retail schlubs.

Interesserede læsere kan fordybe sig nærmere i denne klassiske problemstilling: Grossman-Stiglitz-paradokset.

English: CalPERS headquarters at Lincoln Plaza...
CalPERS headquarters at Lincoln Plaza in Sacramento. (Photo credit: Wikipedia)