Københavns Fondsbørs før computerne tog over (video)

Dette indlæg er mere end 500 dage gammelt. Markedsforhold, priser, regler mv. kan have ændret sig, siden jeg skrev indlægget.

I 1986 blev der stadig brugt råb og fagter til at handle aktier og obligationer på Københavns Fondsbørs. Her er en dokumentar, der har turneret rundt på LinkedIn og andre steder, som byder på et yderst nostalgisk tilbageblik på de gamle dage, før elektronisk handel overtog vores lille børs.

På de 38 minutter, som den stilfærdigt klippede video varer, møder vi både kontorchefen (Fondsbørsens selvudnævnte embedsmand), noteringscheferne, deltagerne, sektretærerne, spekulanterne og de nu hedengangne vekselerer (og en gammel Reuters-terminal):

Et citat fra den 4-5 aktiebobler gamle film:

Er det amatørerne, der taber på børsen?
– Amatørerne er altid taberne…

Lange årsrapporter giver højere kursvolatilitet

Dette indlæg er mere end 500 dage gammelt. Markedsforhold, priser, regler mv. kan have ændret sig, siden jeg skrev indlægget.

To amerikanske professorer har undersøgt sammenhængen mellem længden på virksomheders årsrapporter og udviklingen i virksomhedernes aktiekurser omkring rapporternes offentliggørelse, og kommer frem til disse nedslående konklusioner:

  1. Jo længere årsrapport, des større kursvolatilitet.
  2. Jo længere årsrapport, des større spredning i analytikernes indtjeningsestimater

Datagrundlaget er årsrapporter (10-K) fra 1.100 selskaber fra det amerikanske S&P1500-indeks, og udvikling i længde og kurs er forsøgt korrigeret for hhv. udvikling i regulatoriske krav såvel som industritrends.

Gennemsnitslængden på en årsrapport for 2012 var 152 sider og tekstmaterialets omfang er steget fra i år 2000 at fylde ca. 92 KB til i 2012 at fylde 484 KB – altså mere end 400% længere årsrapporter på 12 år.

Det er en ringe trøst, når man læser sig igennem utallige bemærkningner og fodnoter i en årsrapport, at alle andre læsere er i samme båd og også kæmper med bøvlet. Og der er næppe tegn på, at rapporterne bliver kortere – det er trods alt sjældent at regulering bliver rullet tilbage.

Læs mere

Stop Throwing the Book at Investor
(paywalled, men gratis via en Google-søgning)
Wall Street Journal

Og hvis du hellere vil læse om teknikken bag læsbarhedsmålet, så kast dig over den seneste version af deres paper, jeg kunne finde. Fokus er mest på læsbarhed og test heraf, som godt kan blive en smule tungt:
Measuring Readability in Financial Disclosures (pdf)
Tim Loughran and Bill McDonald
University of Notre Dame
July 16, 2013
Journal of Finance, Forthcoming

apple-10-k-filing

De 2 største fejl investorer begår

Dette indlæg er mere end 500 dage gammelt. Markedsforhold, priser, regler mv. kan have ændret sig, siden jeg skrev indlægget.

Almindelige retailinvestorer kan forbedre deres aktieafkast ved at øge diversifikationen i deres porteføljer og ved at stoppe med at købe lotto-aktier. Det er konklusionen i en tysk analyse af faktiske handler og porteføljer hos en billig europæisk onlinebørsmægler over perioden januar 1999 til december 2011 (Næppe Nordnet eller Saxobank, men den boldgade).

Lotto-aktier er aktier, der ligner lottokuponer. I analysen er de fundet ved at lede efter aktier med en lav kurs, og hvor aktiens historiske afkast har udvist en høj volatilitet relativt til markedet (idiosynkratisk volatilitet) og en høj skævhed i fordelingen af afkast sammenlignet med markedet (idiosynkratisk skewness). Det ville mange nok mene er aktier som Vestas eller Tesla Motors.

Hvis investorerne havde haft en bedre diversifikation, kunne den den gennemsnitlige investor have forbedret sit afkast med 4%. Havde den gennemsnitlige investor ovenikøbet formået at holde sig fra lotto-aktierne, kunne afkastet være forbedret med yderligere 3%.

Analysen overrasker ikke, men den giver en god anledning til at genoverveje sin porteføljesammensætning.

Læs mere

Which Investment Behaviors Really Matter for Individual Investors?
Joachim Weber, Steffen Meyer, Benjamin Loos and Andreas Hackethal
Goethe University, Frankfurt am Main