ETF-investorer handler oftere – og taber på det

En undersøgelse af tyske retailinvestorer viser, at de begynder at handle oftere, når de har opdaget og købt deres første indeks-ETF. Den øgede handel – som så ofte før – giver desværre ikke bedre risikojusterede afkast end den implicitte handelsstrategi, investorerne fulgte forud for introduktionen af ETF’er i deres portefølje.

På trods af at ETF’er giver gode muligheder for meget billig diversifikation, lader de tyske investorer sig friste til at handle oftere end tidligere i et forsøg på at time udviklingen i et eller flere aktieindeks, der enten er meget brede eller meget specifikke på en bestemt sektor eller land.

Undersøgelsen viser også, at de investorer, der først købte ETF’er til porteføljen, var dem, der i forvejen handlede oftere end gennemsnitten og i forvejen havde dårlig diversifikation i deres portefølje.

Læs mere

The Dark Side of ETFs and Index Funds

Utpal Bhattacharya, Benjamin Loos, Steffen Meyer, Andreas Hackethal and Simon Kaesler
Indiana University Bloomington og Goethe University Frankfurt

Held eller dygtighed – studerende kunne heller ikke se forskel

I behavioral economics peges der ofte på, hvordan vi mennesker af natur har svært ved at se forskel på, hvornår et udfald er resultatet af dygtighed frem for blot held. Er porteføljemanageren med den solide outperformance god eller bare heldig?

Et hold professorer testede teorien på et hold finansieringsstuderende i Barcelona. En lille gruppe af studerende skulle forudse udfaldet af fem møntkast – plat eller krone. Den bedste og den dårligste til at forudse møntkastene blev fundet, og de resterende studerende skulle herefter vælge den, de troede ville være bedst til forudse fem nye møntkast. De studerende fik at vide, at de kunne betale for at skifte fra at satse på den dårligste til den bedste til at forudsige udfaldene i første omgang møntkast. Det valgte 82% at gøre! Jo bedre forudsigelse af første runde, des mere kostede det at vælge denne studerende til at forudsige den nye runde, og – desværre – var der de studerende villige til at betale mere for at vælge de bedste.

Der var tale om en almindelig mønt, og det siger derfor sig selv, at udfaldet er 50/50, og at evner – undtaget de overnaturlige – ikke spiller nogen rolle. Selv studerende på fjerde år af deres uddannelse i finansiering var åbenbart villige til at betale og dermed underforstået at de ikke var i stand til at se forskel på held og dygtighed.

Lige præcist dette forsøg er nok mere en kuriositet end solidt videnskabeligt arbejde, men det understreger, at i hvert fald dette hold spanske studerende ikke kunne gennemskue et simpelt spil plat eller krone. Hvordan vil det så ikke gå, når professionelle investorer skal fordele milliarder af kroner mellem aktive porteføljemanagere?

Læs mere

The Price of Luck (pdf)
Silvia Bou, Jordi Brandts, Magda Cayón & Pablo Guillén
Universitat Autònoma de Barcelona and University of Sydney

Opsummeret her:
On Not Seeing Luck
Chris Dillow
Stumbling and Mumbling

Og perspektiveret yderligere her:
Apparently Undergraduate Finance Students Believe in ESP
Kevin Drum
Mother Jones

Aktiekøb for lånte penge på niveau med markedstoppe i 1999 og 2007

Dårligt nyt fra aktiemarkedet. Ifølge en analyse fra Deutsche Bank har amerikanske investorer købt aktier for lånte penge i samme omfang som forud for tidligere markedstoppe. Den høje gearing gør den større andel af investorerne meget følsomme over for prisfald, da selv et lille fald kan tvinge dem til at sælge deres positioner og dermed bidrage yderligere til et faldende marked.

“Either the market rises dramatically to make those loans good or in any down move there is tremendous selling pressure”.

Det bliver bestemt et spændende efterår.

Investorers belåning relativt til S&P 500. Kilde: Deutsche Bank via The Telegraph.
Investorers belåning relativt til S&P 500. Kilde: Deutsche Bank via The Telegraph.

Deja Vu on Margin Debt – 2013 Repeats 1999 & 2007?
Cullen Roche
Pragmatic Capitalism