Ingen stordriftsfordele i danske investeringsforeninger

Dette indlæg er mere end 500 dage gammelt. Markedsforhold, priser, regler mv. kan have ændret sig, siden jeg skrev indlægget.

I det seneste nummer af Finans Invest viser Ken Bechmann og Carsten Tanggaard en graf over omkostningerne i danske investeringsforeninger sammenholdt med hvor mange penge, de har under forvaltning. Man skulle tro, at de største fonde har de laveste omkostninger, da de faste omkostninger kan spredes på flere kroner, men sådan forholder det sig slet ikke: De billigste fonde har færrest penge under forvaltning!

Sammenhæng mellem omkostninger og assets under management for danske investeringsforeninger, baseret på data om omkostninger fra Børsen og AUM fra Morningstar. Kilde: FinansInvest nr. 6 2014.
Sammenhæng mellem omkostninger og assets under management for danske investeringsforeninger, baseret på data om omkostninger fra Børsen og AUM fra Morningstar. Kilde: FinansInvest nr. 6 2014.

Analysen er selvfølgelig holdt helt simpel. Den baserer sig på omkostningstal indsamlet og grupperet af Børsen og kroner under forvaltning indsamlet af Morningstar. Men tendensen går tydeligt i den gale retning. Ken Bechmann og Carsten Tanggaard peger på uheldige incitamenter som årsag til at der ikke ser ud til at være de store effektiviseringsgevinster i danske investeringsforeninger. Kort fortalt: Den rådgivende bank tjener mere på at sælge de dyre fonde, så det gør bankerne selvfølgelig.

Det bliver spændende at følge udviklingen i branchen og om artiklens note 1 om Ken Bechmanns involvering i en investeringsforenings bestyrelse kunne indikere et større fokus på indeksfonde på det danske marked.

Det undrer mig såre, at mange danskere velvilligt og naivt betaler høje gebyrer for investeringspleje fyldt med avancerede investeringsstrategier, komplekse omkostningsstrukturer og dertil hørende rigelige rebalanceringer. Selvom det ofte kan betale sig at gøre tingene selv (se bare: Sådan: Drop investeringsforeningen og gør det billigere selv), er der god ræson i at lade andre passe porteføljen og dermed beskytte en mod egen irrationalitet – det skal bare gøres uden uheldige incitamenter til rådgiver.

Læs mere

Investeringsforeninger, deres bestyrelser og bankerne under beskydning – hvad er problemet med omkostningerne?
Ken L. Bechmann og Carsten Tanggaard
Leder i Finans Invest nr. 6/2014.

Skat af ETF købt for frie midler

Dette indlæg er mere end 500 dage gammelt. Markedsforhold, priser, regler mv. kan have ændret sig, siden jeg skrev indlægget.

Køb af en ETF fyldt med aktier beskattes skævt i Danmark. Det danske skattesystem er nemlig indrettet sådan, at vi ikke kan investere frie midler i udenlandske investeringsselskaber – både fonde og ETF’er – på samme vilkår som danske investeringsforeninger.

Den korte forklaring er, at ETF’erne ikke fortæller de danske skattemyndigheder, hvor meget af deres afkast, der består af udbytter, så udbytteskatten kan afregnes hos investor som om han havde ejet aktierne. Vi har i Danmark formået at skabe en effektiv handelshindring for at få de udenlandske investeringsselskaber ind på markedet.

Køber en privat investor aktier for frie midler, bliver afkastet beskattet som aktieindkomst. Hvis den private investor køber en udbyttebetalende investeringsforening, der investerer i aktier, bliver afkastet også beskattet som aktieindkomst. Køber investor derimod en ETF, der investerer i aktier og som kun måske betaler udbytte, bliver afkastet beskattet som kapitalindkomst. Derudover sker beskatning løbende af årets værditilvækst og ikke først ved køb og salg. Det er lagerbeskatning.

ETF’er langt billigere end danske investeringsforeninger, selv passive danske

De danske aktive investeringsforeninger ligger omkring 1,3-3% i ÅOP, mens der er passive danske foreninger med ÅOP’er omkring 0,6-1% (sammenligning af ÅOP’er). Udover om foreningen er aktivt eller passivt forvaltet, afhænger ÅOP dels af udbyderen, dels af fokus for investeringerne. Således er foreninger med store likvide aktier fra vestlige fondsbørser typisk billigere end mere fokuserede foreninger, der investerer i small cap, BRIC-lande osv. ÅOP indeholder også de spreads, man som investor må sluge, når man køber og sælger investeringsforeningsbeviserne på fondsbørsen.

Amerikanske ETF’er 10 gange billigere

De amerikanske ETF’er er langt billigere end selv de billigste danske passive foreninger. Godt nok må man som investor acceptere en større kurtage. Hos Nordnet går man fra 0,1% til 0,15% for handel med amerikanske papirer. Men til gengæld er det betydeligt billigere at have amerikanerne til at passe på pengene: Årlige administrationsomkostninger starter på 0,05% for en passiv investering i S&P500! Og sådan er det for langt de fleste ETF’er, når man studerer listen over billigste ETF’er på etfdb.com. ETF’ernes expense ratio er ikke helt sammenlignelig med ÅOP, da ÅOP indeholder emissions- og indløsningsomkostninger. Til gengæld har de mest likvide ETF’er betydeligt lavere spreads end de billigste danske investeringsforeninger. Det er således meget fristende at gå all-in i amerikanske ETF’er for sine frie midler.

Fra 27% til 35,6% i effektiv afkastskat

Ved at bruge tax.dk’s skatteberegner for 2013 har jeg fundet den effektive afkastbeskatning i tre situationer: Aktieindkomst, kapitalindkomst og kapitalindkomst, hvor skatteyderen modregner i sit rentefradrag. Jeg antager et positivt afkast og fanger derfor ikke effekten af, at tab trækkes fra til en lavere skatteprocent, end der betales for positiv kapitalindkomst. Jeg ser også bort fra likviditetspåvirkningen af at blive beskattet årligt og dermed også værdien af udskudt skat. Beregningen er således noget forsimplet, men er en god retningspil for konsekvenserne af at investere i ETF’er som almindelig skatteborger. Den imaginære og højtlønnede skatteyder i eksemplet betaler topskat.

Beregningerne viser, at man går fra en beskatning på 27% til en beskatning på 31,8% med negativ kapitalindkomst. Uden negativ kapitalindkomst bliver den effektive afkastbeskatning på 35,6%.

AktieindkomstKapitalindkomst
med rentefradrag
Kapitalindkomst
uden rentefradrag
Arb.indkomst500.000500.000500.000
Renteudgifter30.000
Kapitalindkomst5.0005.000
Aktieindkomst5.000
Indkomstskat uden afkast188.138178.598188.138
Indkomstskat med afkast189.488180.188189.920
Afkastskat1.3501.5901.782
Effektiv afkastbeskatning27,00%31,80%35,64%

 

Links

Investeringsforeningsrådet:Aktuel ÅOP for alle danske investeringsforeninger

Tax.dk – Beregn skatten for 2013

100 Lowest Expense Ratio ETFs – Cheapest ETFs – ETFdb

Afgørelse fra Skat: ETF fond – klassificering – investeringsselskab

New York Stock Exchange - hvor mange af de største ETF'er er noteret
New York Stock Exchange – hvor mange af de største ETF’er er noteret. Photo by: David Blaikie