De 2 største fejl investorer begår

Dette indlæg er mere end 500 dage gammelt. Markedsforhold, priser, regler mv. kan have ændret sig, siden jeg skrev indlægget.

Almindelige retailinvestorer kan forbedre deres aktieafkast ved at øge diversifikationen i deres porteføljer og ved at stoppe med at købe lotto-aktier. Det er konklusionen i en tysk analyse af faktiske handler og porteføljer hos en billig europæisk onlinebørsmægler over perioden januar 1999 til december 2011 (Næppe Nordnet eller Saxobank, men den boldgade).

Lotto-aktier er aktier, der ligner lottokuponer. I analysen er de fundet ved at lede efter aktier med en lav kurs, og hvor aktiens historiske afkast har udvist en høj volatilitet relativt til markedet (idiosynkratisk volatilitet) og en høj skævhed i fordelingen af afkast sammenlignet med markedet (idiosynkratisk skewness). Det ville mange nok mene er aktier som Vestas eller Tesla Motors.

Hvis investorerne havde haft en bedre diversifikation, kunne den den gennemsnitlige investor have forbedret sit afkast med 4%. Havde den gennemsnitlige investor ovenikøbet formået at holde sig fra lotto-aktierne, kunne afkastet være forbedret med yderligere 3%.

Analysen overrasker ikke, men den giver en god anledning til at genoverveje sin porteføljesammensætning.

Læs mere

Which Investment Behaviors Really Matter for Individual Investors?
Joachim Weber, Steffen Meyer, Benjamin Loos and Andreas Hackethal
Goethe University, Frankfurt am Main

BNP-vækst siger meget lidt om fremtidige aktieafkast

Dette indlæg er mere end 500 dage gammelt. Markedsforhold, priser, regler mv. kan have ændret sig, siden jeg skrev indlægget.

Jeg har set en del debat om signal vs. noise i overfloden af data, der bliver sprøjtet ud hele tiden. Her er en interessant graf, der umiddelbart tegner et billede af, at der ikke er den store sammenhæng mellem BNP-vækst på tidspunkt 0 og de efterfølgende fem års aktieafkast.

Meget ringe sammenhæng mellem real BNP-vækst og aktieafkast over efterfølgende fem år. (Bemærk: Der sammenlignes reale og nominelle afkast...) Kilde: Morgan Housel, Motley Fool, på data fra S&P Capital IQ, Federal Reserve.
Meget ringe sammenhæng mellem real BNP-vækst og aktieafkast over efterfølgende fem år. (Bemærk: Der sammenlignes reale og nominelle afkast…) Kilde: Morgan Housel, Motley Fool, på data fra S&P Capital IQ, Federal Reserve.

Et positivt BNP-vækst betyder ikke nødvendigvis, at aktiemarkederne vil buldre opad.

Bemærk i øvrigt den måske lemfældige omgang med reale og nominelle værdier. Jeg vill gerne have set både x- og y-aksen i reale termer. Det er også svært at spotte den eksakte periode, der er målt over, og om dividender er indeholdt i S&P 500-afkastet over de fem år. Men pointen er klar: Positive økonomiske nøgletal er ikke lig positive aktieafkast de efterfølgende år.

Links

The Things You Shouldn’t Pay Attention To
Morgan Housel
Motley Fool
October 31, 2013

Det danske aktiemarked er verdens 5. dyreste

Dette indlæg er mere end 500 dage gammelt. Markedsforhold, priser, regler mv. kan have ændret sig, siden jeg skrev indlægget.

Det danske aktiemarked er det femtedyreste i verden målt på Shiller’s CAPE-ratio, the Cyclically-Adjusted Price Earnings Ratio. Ratioen er baseret på 10 års historisk inflationsjusteret indtjening for virksomhederne i et aktieindeks, så den glor bagud og ikke fremad, men så er den i det mindste ikke udfordret af aktieanalytikernes evner til at forudsige virksomhedernes fremtidige indtjening.

Opgørelsen er udarbejdet af Meb Faber, Cambria Investment Management, der havde denne interessante graf med på Business Insiders liste over verdens vigtigste grafer lige nu:

Verdens billigste og verdens dyreste aktiemarkeder lige nu
Verdens billigste og verdens dyreste aktiemarkeder lige nu. Kilde: Meb Faber, Cambria Investment Management, Business Insider