De 2 største fejl investorer begår

Dette indlæg er mere end 500 dage gammelt. Markedsforhold, priser, regler mv. kan have ændret sig, siden jeg skrev indlægget.

Almindelige retailinvestorer kan forbedre deres aktieafkast ved at øge diversifikationen i deres porteføljer og ved at stoppe med at købe lotto-aktier. Det er konklusionen i en tysk analyse af faktiske handler og porteføljer hos en billig europæisk onlinebørsmægler over perioden januar 1999 til december 2011 (Næppe Nordnet eller Saxobank, men den boldgade).

Lotto-aktier er aktier, der ligner lottokuponer. I analysen er de fundet ved at lede efter aktier med en lav kurs, og hvor aktiens historiske afkast har udvist en høj volatilitet relativt til markedet (idiosynkratisk volatilitet) og en høj skævhed i fordelingen af afkast sammenlignet med markedet (idiosynkratisk skewness). Det ville mange nok mene er aktier som Vestas eller Tesla Motors.

Hvis investorerne havde haft en bedre diversifikation, kunne den den gennemsnitlige investor have forbedret sit afkast med 4%. Havde den gennemsnitlige investor ovenikøbet formået at holde sig fra lotto-aktierne, kunne afkastet være forbedret med yderligere 3%.

Analysen overrasker ikke, men den giver en god anledning til at genoverveje sin porteføljesammensætning.

Læs mere

Which Investment Behaviors Really Matter for Individual Investors?
Joachim Weber, Steffen Meyer, Benjamin Loos and Andreas Hackethal
Goethe University, Frankfurt am Main

Held eller dygtighed – studerende kunne heller ikke se forskel

Dette indlæg er mere end 500 dage gammelt. Markedsforhold, priser, regler mv. kan have ændret sig, siden jeg skrev indlægget.

I behavioral economics peges der ofte på, hvordan vi mennesker af natur har svært ved at se forskel på, hvornår et udfald er resultatet af dygtighed frem for blot held. Er porteføljemanageren med den solide outperformance god eller bare heldig?

Et hold professorer testede teorien på et hold finansieringsstuderende i Barcelona. En lille gruppe af studerende skulle forudse udfaldet af fem møntkast – plat eller krone. Den bedste og den dårligste til at forudse møntkastene blev fundet, og de resterende studerende skulle herefter vælge den, de troede ville være bedst til forudse fem nye møntkast. De studerende fik at vide, at de kunne betale for at skifte fra at satse på den dårligste til den bedste til at forudsige udfaldene i første omgang møntkast. Det valgte 82% at gøre! Jo bedre forudsigelse af første runde, des mere kostede det at vælge denne studerende til at forudsige den nye runde, og – desværre – var der de studerende villige til at betale mere for at vælge de bedste.

Der var tale om en almindelig mønt, og det siger derfor sig selv, at udfaldet er 50/50, og at evner – undtaget de overnaturlige – ikke spiller nogen rolle. Selv studerende på fjerde år af deres uddannelse i finansiering var åbenbart villige til at betale og dermed underforstået at de ikke var i stand til at se forskel på held og dygtighed.

Lige præcist dette forsøg er nok mere en kuriositet end solidt videnskabeligt arbejde, men det understreger, at i hvert fald dette hold spanske studerende ikke kunne gennemskue et simpelt spil plat eller krone. Hvordan vil det så ikke gå, når professionelle investorer skal fordele milliarder af kroner mellem aktive porteføljemanagere?

Læs mere

The Price of Luck (pdf)
Silvia Bou, Jordi Brandts, Magda Cayón & Pablo Guillén
Universitat Autònoma de Barcelona and University of Sydney

Opsummeret her:
On Not Seeing Luck
Chris Dillow
Stumbling and Mumbling

Og perspektiveret yderligere her:
Apparently Undergraduate Finance Students Believe in ESP
Kevin Drum
Mother Jones

Kan du se et mønster i de månedlige C20-afkast?

Dette indlæg er mere end 500 dage gammelt. Markedsforhold, priser, regler mv. kan have ændret sig, siden jeg skrev indlægget.

Tidligere på året kørte mange historier om sælg i maj, gå din vej og lignende investeringsstrategier baseret på mønstre i historiske afkastdata.

Her er et heat map for månedlige afkast for det danske C20-indeks – kan du se mønsteret?

Månedlige afkast på C20 siden 2009. Kan du se mønsteret? Kilde: Bloomberg.
Månedlige afkast på C20 siden 2009. Kan du se mønsteret? Kilde: Bloomberg.

Der er masser af mønstre i data. Jeg kan ikke se det rigtige mønster. Der er alt for lidt data. Og tingene ændrer sig alligevel over tid. Marts ser ud til at være en slem måned at lege med C20-aktier, bortset lige fra marts 2010, hvor indekset steg næsten 8%. April ser derimod god ud. September og oktober har været forfærdelige. Men hvad med 2008 eller 1998. Er 1998 overhovedet relevant for, hvor vi står i dag? Quantitative Easing vs. Irrational Exuberance. Jeg kunne sagtens bygge en investeringscase på ovenstående, underbygge den med afkastdata på enkeltaktier, og måske var der et mønster på sektorniveau som satte sig i C20-indekset…

Vi mennesker er verdensmestre i at se mønstre, og vi er fantastiske til at lade vores eget bias forstærke vores tro på de mønstre vi ser (confirmation bias). Pas på ikke at se de mønstre, som ikke er der i virkeligheden.