Torsdags-tip: Forskellen på en europæisk og en amerikansk realkreditobligation

I Europa laver vi covered bonds – særligt dækkede obligationer – og i USA laver de Residential Mortgage Bond Securities.

Det blæser tit i vinden, hvad forskellen egentlig er, så lad os få det slået fast en gang for alle:

A covered bond is a recourse obligation of a (European) bank that is collateralized by mortgages (or whatever); the buyer’s cash flows are guaranteed both by the mortgage pool and the bank. A mortgage securitization is a nonrecourse obligation of a shell company that is collateralized by mortgages; the buyer’s cash flows are guaranteed only by the mortgage pool. Credit risk – the risk that a loan will default – really is transferred by a securitization, and really is not transferred by a covered bond. The different facts lead to different accounting, which accurately reflects the facts.

Citatet er fra Dealbreaker’s indlæg U.S. Banks Would Look Scarier If They Were European Banks, som blandt andet nævner, at det er værd at huske på, hvor mange flere klassiske bankopgaver, der bliver løst uden om bankernes balancer i USA relativt til Europa.

Ved at rykke udlån over i SPV’er slipper de amerikanske banker uden om solvenskrav og tilsvarende fordyrende elementer, der dog kan sænke noget systemisk risiko (risikoen er den samme, bare placeret et sted, hvor den er billigere end på bankens balance). Jeg er i hvert fald glad for, at jeg ikke sidder i styrhuset hos det amerikanske finanstilsyn og skal overskue deres morads af et shadow banking system. Med kapitalkrav i Europa, der er mere end rigeligt på vej op, skal vi dog nok komme op i gear med sekuritiseringer og få stablet vores eget shadow banking system på benene.

Europa and the Bull (#1)
Europa and the Bull (#1) (Photo credit: cliff1066™)

Danske investorer presset ud af RTL og over i JCB og seniorgæld

DLR Kredit har via Nordea og Danske Markets solgt JCB’er – senior secured, kalder de dem – til de laveste tillæg til CIBOR, jeg har set længe. DLR solgte således til CIBOR3 + 135 bp. for en 3-årig udstedelse (til kurs 100 selvsagt). Vi har hidtil set JCB’er fra både store og små realkreditinstitutter ligge helt op til ubehagelige + 200 bp.

Årsagen skulle ikke kun være, at der er nogle venligtsindede ejerbanker, der holder hånden under realkreditselskabets kapitalfremskaffelser. Nej, årsagen skulle være, at efterspørgslen efter korte danske RTL-obligationer er enorm, hvilket presser renten i bund (som vi har set på det netop overståede auktioner), og dermed sender investorerne på jagt efter afkast i aktivklasser, der ligner. Og her kommer seniorgæld ind – og JCB’er har i noget tid givet ret god effektiv forrentning sammenlignet med senior unsecured fra andre skandinaviske banker.

Skal de hedde JCB eller Senior Secured?

JCB er en dansk forkortelse, der ikke giver mening, for Junior Covered Bond. Der er tale om obligationer udstedt fra et kapitalcenter til fremskaffelse af sikkerhed for udstedte covered bonds (særligt dækkede obligationer) f.eks. til opfyldelse af løbende ltv-krav på ejendomslån. JCB’er er ikke covered bonds, så der røg C’et og B’et, så er der J’et tilbage… Junior, tjah, ja, de er junior til covered bonds, men senior til instituttets senior unsecured-obligationer… Forvirret? Godt. RD kalder dem seniorgæld, mens Nykredit og BRFkredit holder fast i lovtekstens JCB. Men lad os se om det ikke er ret fornuftigt at kalde dem senior secured, når målet er at få udenlandske investorer til at interessere sig for produktet. Senior secured er bedre end senior unsecured, det er klart nok. Point til DLR Kredit – eller er det mon i virkeligheden Nordea, der har foreslået navnet som led i udarbejdelsen af salgsmaterialet?

 

Fra DLR kredits fondsbørsmeddelelsen:

Obligationstype               ISIN-kode             Kupon                                   Udløb

Senior, sucured FRN      DK0006332838    3 mdr. CIBOR +135 bp         1. oktober 2015

Senior, secured FRN      DK0006332754    3 mdr. CIBOR +175 bp         1. oktober 2017