Amerikanske renter kan hurtigt overraske opad

Som obligationsinvestor må man sove med nerverne uden på tøjet for tiden. De lange renter har i noget tid ligget på de laveste niveauer længe og er nu så småt begyndt at tikke opad. En 30-årig fast rente på 3% for en dansk realkreditobligation, mens man stirrer på en inflation, der over tid politisk planlægges lagt omkring 2%, må være hård kost. Der er mange markedsdeltagere, der har sagt det før, og nu siger jeg det også: Kan renterne gøre andet end at stige herfra ? Nok ikke, men spørgsmålet er, hvornår det sker og ikke om det sker.

Arvid Stentoft Jakobsen fra Maj Invest mener, at det amerikanske renteniveau inden for de næste 12 mdr. hurtigt kan overraske i opadgående retning. Først viser han denne graf over forskellen på den faktiske 10-årige rente og den modellerede 10-årige rente (lad os for en stund se bort fra modelantagelserne).

Amerikansk 10-årig statsrente (sort) og Maj Invests modellerede fair value (gul). Den 10-årige rente afspejler markedets forventninger til udviklingen i den pengepolitiske styringsrente – Fed Funds Rate – over de kommende 10 år. Kilde: Maj Invest nyhedsbrev 4. juni 2013.

Som grafen viser, burde den 10-årige amerikanske rente ligge omkring 3%, men den ligger kun lidt over 2%. Arvid mener, at renten er lav, fordi investorerne forventer en lang periode med amerikansk lavvækst, altså et Japan-scenarie. Men væksten i USA er så småt på vej op og arbejdsløsheden på vej ned.

Efter Maj Invests vurdering er forsommeren 2014 det bedste bud på, hvornår arbejdsløsheden rammer 6½ pct. Hvis det er korrekt, bør der over de næste højst 12 måneder ske et markant stemningsskifte, fra at det ligner Japan, til at USA er ved at lægge finanskrisen bag sig, og at Fed skal til at påbegynde en normalisering af pengepolitikken. Det vil isoleret set bringe 10-års renten tilbage på 3 pct. med udsigt til yderligere stigninger i takt med at pengepolitikken også faktisk følger normaliseringssporet.

Dermed er der også udsigt til, at Fed på et tidspunkt bliver nødt til at påbegynde en normalisering af pengepolitikken. Spørgsmålet er hvornår investorerne begynder at tro på, at dette er nært forestående. Denne tro kan komme længe før konsensus p.t. forventer det, og så kan Fed få mere end svært ved at holde obligationsrenterne nede.

Det kan hurtigt gå opad med renterne. Fokus bør herefter være på, hvad aktiemarkederne følger med op pga. væksten eller falder drastisk ved udsigterne til mindre quantitative easing og højere diskonteringsrente…

Fed har styr på renterne!(?)
Af Arvid Stentoft Jakobsen
cheføkonom i Maj Invest
Nyhedsbrev om økonomi og investering
81. udgave – 4. juni 2013

Udvalgte citater fra Bernsteins tale til Finansrådet

Tillad mig at citere fra tale til Finansrådets årsmøde afholdt af afgående Nationalbankdirektør, Nils Bernstein:

Den forudgående internationale højkonjunktur med rigelig likviditet og lave renter fik her i landet lov til at udvikle sig til en usædvanlig overophedning af økonomien, som allerede var under opbremsning da stødet ramte os.
Skattestop, skattelettelser, offentlig udgiftsvækst og nye finansieringsformer for boliglån var de hjemlige årsager til overophedning. Bankernes udlånsvækst, ejendomsmarkedets himmelflugt og en uholdbar lav arbejdsløshed var en manifestation af overophedningen. Årsag og virkning gik begge veje.

Der er travlt ved håndvasken, men med rette – hvem husker ikke Foghs nytårstale primo 2008 og hans bemærkning om, at det værste der kunne ske i 2008 var, at det ville komme til at gå for godt…

Faktum er, at regeringen i efteråret 2006 ikke reagerede på en klar opfordring til at stramme finanspolitikken med 8 mia. kr. men tværtimod lempede i 2007. Og oppositionen ville bruge endnu flere penge.

Kassemesteren har flere gange siddet og svedt over danske og europæiske lovtekster. Det varmer mit hjerte (og min selvrespekt) at selv kyndige personer, finder det uigennemskueligt. Og det er i den grad godt at Nils Bernstein forsøger at råbe politikerne op! Måske er det blot ikke til Finansrådet han bør sige følgende:

Professor, dr.jur. Linda Nielsen, som arbejder med bankret og investeringer, havde for nylig i Politiken et bemærkelsesværdigt indlæg, som alle, der beskæftiger sig med disse forhold, bør læse. Hovedpointen er det overvældende antal regler, som har til formål at regulere den finansielle sektors virksomhed, hvor mere er på vej, og hvor indholdet ofte er så udførligt og indviklet at læse, at det med professorens egne ord selv for en person med doktorgrad i jura er meget vanskeligt at forstå. Der er tale om en myriade af forskellige regler med hver deres struktur, undtagelser og en detaljeringsgrad, som er helt overvældende.

Og sidst denne påmindelse om, at det virkelig ikke går så skidt, som alle går rundt og siger til hinanden:

Ser vi bort fra perioder med uholdbar overophedning og tilpasningen herefter, har arbejdsløsheden ikke været lavere de sidste 40 år.

Hele talen som PDF

Jeg har altid været lidt i tvivl med Nils Bernstein og måske skyldes det dårlig hukommelse, men jeg må ærligt indrømme, at der er tale om en ærværdig afslutning på karrieren med nogle retfærdige opsange til politikerne.