Dyrt for Nykredit at lave tolagsbelåning pga. høje kapitalkrav i RO-centeret

I forrige uge skrev de gæve analytikere fra SEB en bemærkelsesværdi pointe:

For hver 10 milliarder kroner NYK G [Obligationer til Nykredits andetlag] vokser vil kravet til overdækning i nominelle termer alt andet lige stige med 2,7 mia. kr.

Kort fortalt er det altså rigtig dyrt for Nykredit at koncentrere den risiko i et særligt kapitalcenter. Det bliver ikke sjovt for låntager først at betale for lav likviditet i RO-serierne, så efterfølgende at skulle komme med ekstra bidrag til væsentligt forhøjede kapitalomkostninger pga. ratingkrav – og stadig skulle komme med dobbelt tinglysningsafgift til staten (som endda bliver sat op til sommer.)

Samtidig noterer vi os at 2-lags kapitalcenter G hos Nykredit nu har et overdækningskrav på hele 26,81%.

I takt med at Nykredits 2-lagsbelåning bliver mere omfattende vil kapitalcentervolumen gradvist vokse (aktuelt ca. 20 mia. kr.).

Allerede nu koster det stort set det samme at opretholde AAA på NYK G som i NYK E selvom NYK E er ca. 6 gange så stort målt på volumen. For hver 10 milliarder kroner NYK G vokser vil kravet til overdækning i nominelle termer alt andet lige stige med 2,7 mia. kr. En estimeret total stigning fra Q3 til Q4 på ca. 11 mia. kr. er et ganske markant beløb og i lyset af Nykredit’s offentlige udmeldinger
om, at de i forvejen skal øge kapitalgrundlaget markant over de kommende år, vil dette øgede
krav fra S&P ikke være med til at mindske denne udfordring fremadrettet.

Kilde:
Opdaterede krav til overdækning fra S&P for at bibeholde AAA
SEB Essens torsdag d. 7. marts 2013

Respekt til Nykredit, hvis de kan få succes med tolagsbelåning. Jeg tvivler. Så vidt jeg husker, bliver de teoretisk set sikrere SDO’er ikke priset billigere end de konkurrerende institutter, selvom der jo burde være lavere LTV’er hos Nykredit…

Standard & Poor’s (Source: Wikipedia)

Danske investorer presset ud af RTL og over i JCB og seniorgæld

DLR Kredit har via Nordea og Danske Markets solgt JCB’er – senior secured, kalder de dem – til de laveste tillæg til CIBOR, jeg har set længe. DLR solgte således til CIBOR3 + 135 bp. for en 3-årig udstedelse (til kurs 100 selvsagt). Vi har hidtil set JCB’er fra både store og små realkreditinstitutter ligge helt op til ubehagelige + 200 bp.

Årsagen skulle ikke kun være, at der er nogle venligtsindede ejerbanker, der holder hånden under realkreditselskabets kapitalfremskaffelser. Nej, årsagen skulle være, at efterspørgslen efter korte danske RTL-obligationer er enorm, hvilket presser renten i bund (som vi har set på det netop overståede auktioner), og dermed sender investorerne på jagt efter afkast i aktivklasser, der ligner. Og her kommer seniorgæld ind – og JCB’er har i noget tid givet ret god effektiv forrentning sammenlignet med senior unsecured fra andre skandinaviske banker.

Skal de hedde JCB eller Senior Secured?

JCB er en dansk forkortelse, der ikke giver mening, for Junior Covered Bond. Der er tale om obligationer udstedt fra et kapitalcenter til fremskaffelse af sikkerhed for udstedte covered bonds (særligt dækkede obligationer) f.eks. til opfyldelse af løbende ltv-krav på ejendomslån. JCB’er er ikke covered bonds, så der røg C’et og B’et, så er der J’et tilbage… Junior, tjah, ja, de er junior til covered bonds, men senior til instituttets senior unsecured-obligationer… Forvirret? Godt. RD kalder dem seniorgæld, mens Nykredit og BRFkredit holder fast i lovtekstens JCB. Men lad os se om det ikke er ret fornuftigt at kalde dem senior secured, når målet er at få udenlandske investorer til at interessere sig for produktet. Senior secured er bedre end senior unsecured, det er klart nok. Point til DLR Kredit – eller er det mon i virkeligheden Nordea, der har foreslået navnet som led i udarbejdelsen af salgsmaterialet?

 

Fra DLR kredits fondsbørsmeddelelsen:

Obligationstype               ISIN-kode             Kupon                                   Udløb

Senior, sucured FRN      DK0006332838    3 mdr. CIBOR +135 bp         1. oktober 2015

Senior, secured FRN      DK0006332754    3 mdr. CIBOR +175 bp         1. oktober 2017