Held eller dygtighed – studerende kunne heller ikke se forskel

I behavioral economics peges der ofte på, hvordan vi mennesker af natur har svært ved at se forskel på, hvornår et udfald er resultatet af dygtighed frem for blot held. Er porteføljemanageren med den solide outperformance god eller bare heldig?

Et hold professorer testede teorien på et hold finansieringsstuderende i Barcelona. En lille gruppe af studerende skulle forudse udfaldet af fem møntkast – plat eller krone. Den bedste og den dårligste til at forudse møntkastene blev fundet, og de resterende studerende skulle herefter vælge den, de troede ville være bedst til forudse fem nye møntkast. De studerende fik at vide, at de kunne betale for at skifte fra at satse på den dårligste til den bedste til at forudsige udfaldene i første omgang møntkast. Det valgte 82% at gøre! Jo bedre forudsigelse af første runde, des mere kostede det at vælge denne studerende til at forudsige den nye runde, og – desværre – var der de studerende villige til at betale mere for at vælge de bedste.

Der var tale om en almindelig mønt, og det siger derfor sig selv, at udfaldet er 50/50, og at evner – undtaget de overnaturlige – ikke spiller nogen rolle. Selv studerende på fjerde år af deres uddannelse i finansiering var åbenbart villige til at betale og dermed underforstået at de ikke var i stand til at se forskel på held og dygtighed.

Lige præcist dette forsøg er nok mere en kuriositet end solidt videnskabeligt arbejde, men det understreger, at i hvert fald dette hold spanske studerende ikke kunne gennemskue et simpelt spil plat eller krone. Hvordan vil det så ikke gå, når professionelle investorer skal fordele milliarder af kroner mellem aktive porteføljemanagere?

Læs mere

The Price of Luck (pdf)
Silvia Bou, Jordi Brandts, Magda Cayón & Pablo Guillén
Universitat Autònoma de Barcelona and University of Sydney

Opsummeret her:
On Not Seeing Luck
Chris Dillow
Stumbling and Mumbling

Og perspektiveret yderligere her:
Apparently Undergraduate Finance Students Believe in ESP
Kevin Drum
Mother Jones

En boble er som en influenzaepidemi

I artiklen Bubbles Forever beskriver bobleanalytikeren over dem alle Robert Shiller en finansiel boble som en epidemi, fordi man aldrig helt ved, hvornår den ene boble slutter og den næste begynder:

It would seem more accurate to refer to these episodes [speculative financial bubbles] as speculative epidemics. We know from influenza that a new epidemic can suddenly appear just as an older one is fading, if a new form of the virus appears, or if some environmental factor increases the contagion rate. Similarly, a new speculative bubble can appear anywhere if a new story about the economy appears, and if it has enough narrative strength to spark a new contagion of investor thinking.

Og han opsummerer således:

Speculative bubbles do not end like a short story, novel, or play. There is no final denouement that brings all the strands of a narrative into an impressive final conclusion. In the real world, we never know when the story is over.

De danske bobler

Er den danske boligboble ovre? Er der en ny i boble i København (se fx Børsen)? Eller er det den samme boble, der bliver holdt i live på grund af det lave renteniveau?

Som jeg har skrevet før, kan man først se prisbobler, når de er sprunget. Bobler er et historisk fænomen. Man skal kunne spå om fremtiden for at vide om det københavnske boligmarked befinder sig i en uholdbar boble lige nu. Vi kan anlægge forskellige teoretiske modeller for ligevægtspriser, antagelser om ændrede demografiske forhold osv. Men selv hvis man finder, at teorien ikke kan forklare prisniveauet, kan det “for høje” prisniveau fortsætte mange år frem. Derfor er det nok bedre, at boligkøbere justerer deres budgetter efter den evigt eksisterende risiko for prisfald. Det er ligeså uklogt at ignorere risikoen for prisfald i sit boligkøbsbudget i dag som på pristoppen i 2006 eller på bunden/plateauet i 2009.

Shillers oprindelige definition af en spekulativ boble

Robert Shillers oprindelige definition af en boble fra hans bog Irrational Exuberance:

A “speculative bubble is a situation in which news of price increases spurs investor enthusiasm, which spreads by psychological contagion from person to person, in the process amplifying stories that might justify the price increase.” This attracts “a larger and larger class of investors, who, despite doubts about the real value of the investment, are drawn to it partly through envy of others’ successes and partly through a gambler’s excitement.”

Links

Bubbles Forever
Robert J. Shiller
Project Syndicate
July 17, 2013

Sommerlæsning: Historien om IT-boblen i 90’erne

Sommertemaet om finansielle bobler fortsætter ufortrødent med it-boblen. Herunder lidt citater fra en 14 år gammel artikel, Baloney.com (pdf), fra toppen af boblen i maj 1999 om at holde igen med jagten på de hurtige aktieafkast:

For the next few months, perhaps even for a year or two, this may seem like one of the stupidest investing columns ever written. That’s because I’ve been asked to answer the question “Can you get rich by buying an Internet stock fund?” and my answer is no. Yes, I know: The Internet Fund was up 196% in 1998 and another 84% through March […] Who can resist returns like these?

Fra artiklen om it-boblen: The notion that you will get rich "buying early" is just wrong.
Fra artiklen Baloney.com, Money, May 1999.

Særligt hans pointe om, at det er svært at finde fremtidens vindere er værd at have i baghovedet også i dag:

Thus Microsoft now appears to have been a sure thing – but, in fact, it was considered a controversial and risky stock at the time, and many professional money managers wouldn’t touch it until 1991.

Microsoft’s spectacular gain makes picking longterm winners seem much easier than it really is because it makes us forget that in 1986 several other companies such as Novell and Borland looked just as likely as Microsoft to dominate the software business.

Seneste eksempel er Better Place’s konkurs. Der er næppe meget tvivl om, at elbiler er fremtiden, men det er ikke ensbetydende med, at det første selskab til at rulle fremtidens produkt ud også bliver fremtidens vinder.

Jeg fandt den gamle artikel i Jason Zweigs indlæg The Intelligent Investor: Saving Investors From Themselves på Wall Street Journal. Hans kommentar om finansielle medier rammer plet:

The advice that sounds the best in the short run is always the most dangerous in the long run. Everyone wants the secret, the key, the roadmap to the primrose path that leads to El Dorado: the magical low-risk, high-return investment that can double your money in no time. Everyone wants to chase the returns of whatever has been hottest and to shun whatever has gone cold. Most financial journalism, like most of Wall Street itself, is dedicated to a basic principle of marketing: When the ducks quack, feed ‘em.

Links

Baloney.com (pdf-link)
Trykt i Money, maj 1999
Skrevet af Jason Zweig

The Intelligent Investor: Saving Investors From Themselves
WSJ Moneybeat
Jason Zweig