Man kan først se prisbobler, når de er sprunget

Dette indlæg er mere end 500 dage gammelt. Markedsforhold, priser, regler mv. kan have ændret sig, siden jeg skrev indlægget.

Interessant og stadig relevant citat:

”Bobler er vældig interessante for økonomer at analysere, men desværre viser erfaringen, at man hverken kan forudsige bobler eller konstatere dem, når de er der. Bobler er noget, man kan se bagefter”.
Fhv. nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen  i 2005

Citatet er senest gengivet i Realkredit Danmarks analyse Bag om boligmarkedet: Er boligmarkedet dyrt eller billigt?

Christian Hilligsøe Heinig noterer meget præcist:

“Man kan nærmest få den konklusion frem, man gerne vil have alt efter hvilken tilgang, man som økonom sværger til. Det er heller ikke muligt at udpege hvad for en tilgang, som er den mest korrekte, da de alle har styrker og svagheder – nogle tilgange dog mere end andre”

Det er meget rigtigt, og jeg ville ønske flere forstod den pointe. Jeg kan klart anbefale alle ikke-økonomer – og en del økonmer – at læse analysen.

Bubble