En boble er som en influenzaepidemi

I artiklen Bubbles Forever beskriver bobleanalytikeren over dem alle Robert Shiller en finansiel boble som en epidemi, fordi man aldrig helt ved, hvornår den ene boble slutter og den næste begynder:

It would seem more accurate to refer to these episodes [speculative financial bubbles] as speculative epidemics. We know from influenza that a new epidemic can suddenly appear just as an older one is fading, if a new form of the virus appears, or if some environmental factor increases the contagion rate. Similarly, a new speculative bubble can appear anywhere if a new story about the economy appears, and if it has enough narrative strength to spark a new contagion of investor thinking.

Og han opsummerer således:

Speculative bubbles do not end like a short story, novel, or play. There is no final denouement that brings all the strands of a narrative into an impressive final conclusion. In the real world, we never know when the story is over.

De danske bobler

Er den danske boligboble ovre? Er der en ny i boble i København (se fx Børsen)? Eller er det den samme boble, der bliver holdt i live på grund af det lave renteniveau?

Som jeg har skrevet før, kan man først se prisbobler, når de er sprunget. Bobler er et historisk fænomen. Man skal kunne spå om fremtiden for at vide om det københavnske boligmarked befinder sig i en uholdbar boble lige nu. Vi kan anlægge forskellige teoretiske modeller for ligevægtspriser, antagelser om ændrede demografiske forhold osv. Men selv hvis man finder, at teorien ikke kan forklare prisniveauet, kan det “for høje” prisniveau fortsætte mange år frem. Derfor er det nok bedre, at boligkøbere justerer deres budgetter efter den evigt eksisterende risiko for prisfald. Det er ligeså uklogt at ignorere risikoen for prisfald i sit boligkøbsbudget i dag som på pristoppen i 2006 eller på bunden/plateauet i 2009.

Shillers oprindelige definition af en spekulativ boble

Robert Shillers oprindelige definition af en boble fra hans bog Irrational Exuberance:

A “speculative bubble is a situation in which news of price increases spurs investor enthusiasm, which spreads by psychological contagion from person to person, in the process amplifying stories that might justify the price increase.” This attracts “a larger and larger class of investors, who, despite doubts about the real value of the investment, are drawn to it partly through envy of others’ successes and partly through a gambler’s excitement.”

Links

Bubbles Forever
Robert J. Shiller
Project Syndicate
July 17, 2013

Man kan først se prisbobler, når de er sprunget

Interessant og stadig relevant citat:

”Bobler er vældig interessante for økonomer at analysere, men desværre viser erfaringen, at man hverken kan forudsige bobler eller konstatere dem, når de er der. Bobler er noget, man kan se bagefter”.
Fhv. nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen  i 2005

Citatet er senest gengivet i Realkredit Danmarks analyse Bag om boligmarkedet: Er boligmarkedet dyrt eller billigt?

Christian Hilligsøe Heinig noterer meget præcist:

“Man kan nærmest få den konklusion frem, man gerne vil have alt efter hvilken tilgang, man som økonom sværger til. Det er heller ikke muligt at udpege hvad for en tilgang, som er den mest korrekte, da de alle har styrker og svagheder – nogle tilgange dog mere end andre”

Det er meget rigtigt, og jeg ville ønske flere forstod den pointe. Jeg kan klart anbefale alle ikke-økonomer – og en del økonmer – at læse analysen.

Bubble