Svenskernes krav til risikovægte på realkredit er ekstreme

Dette indlæg er mere end 500 dage gammelt. Markedsforhold, priser, regler mv. kan have ændret sig, siden jeg skrev indlægget.

Her den anden dag skrev Bloomberg, at Swedish Mortgage Risk Weights Need to Double, og længere nede i artiklen står, at målet for risikovægten skal være 35%. Hvis det danske Finanstilsyn kom med samme krav, ville der være tale om en ekstrem forøgelse af risikovægtene i de danske realkreditinstitutter.

Se bare disse tal fra Nykredits risikorapport for 2012, der viser, at en risikovægt på 35% svarer til en PD ratingkategori 3, hvilket svarer til en defaultsandsynlighed (PD) på 2-3% pr. år.
nykredit_risikovaegte_privat2

Se den samme tabel for BRFkredit herunder, der viser, den samme historie: med en risikovægt på 35% skal der reserveres kapital som om 5% af alle låntagere defaulter hvert år. Det er højt. Da BRFkredits restancer toppede i 2008 under den seneste finanskrise, lå de på 3,5%.

brfkredit_risikovaegte_privat

Hvis det var mig, der var svensk riksbank, ville jeg nok i stedet øge kravet til den i Basel 3 definerede konjunkturcykliske buffer og dermed øge det generelle kapitalkrav i stedet for at indføre detailregulering af enkelte risikovægte…